• Fender
  • Squier
  • Gretsch
  • Jackson
  • Charvel
  • EVH
  • Groove Tubes

YavuzFest'ten Açıklama Geldi

YavuzFest'ten Açıklama GeldiSon günlerde ülkemizde ya_anan zor durumlardan dolay1 birçok konser ve festival iptal oldu. Yaz aylar1nda güzel festivallere gidemedik ve hepimiz çok üzüldük derken YavuzFest, iptal olmayaca1n1 ve birçok deerli Türk müzisyenin bu festivalde olaca1n1 duyurdu.
 
'Arkada_lar YavuzFest 0ptal olmam1_t1r .
Nas1l bir doktor her gün i_e gidip can kurtar1yor veya öretmenler her sabah okullarda gencecik umutlar yeti_tiriyorsa müzisyenler de müziini devam ettirmeli. 'ELENCE'' müziin önemsiz k1sm1d1r; müzisyen halk1n hislerine ve dertlerine deva olur, ilham verir.
'Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz' '
Mustafa Kemal Atatürk
Flört, Kurtalan Ekspres, Özkan Uur, Pentagram gibi büyük müzisyenler kulaklar1m1z1n pas1n1 silerek bizi iyi müzikler dinlemekten mahrum b1rakmayacak. Ülkemizde elektro gitar1 bize hep hat1rlatacak olan ve bizi erken b1rakt11n1 dü_ündüümüz mükemmel müzisyen Yavuz Çetinin olu Yavuzcan Çetin ve yak1n zamanda kaybettiimiz, bize elektro gitar1n nas1l bir enstruman olduunu 90lardan beri gösteren büyük müzisyen As1m Can Gündüzün olu Evrencan Gündüz, babalar1ndan kalan müzik miraslar1n1 notalara dökerek iki deerli müzisyeni hat1rlamam1z1 salayacak.
 
30 Temmuz Cumartesi  13:00  de ba_layacak etkinlik, Maslak-UN0Q 0stanbul Aç1k Hava Sahnesinde olacak. Festival biletlerini Biletix üzerinden temin edebilirsiniz.