• Fender
  • Squier
  • Gretsch
  • Jackson
  • Charvel
  • EVH
  • Groove Tubes

Slipknot'ın gitaristi Mick Thomson Jackson ailesine katıldı

Slipknot'ın gitaristi Mick Thomson Jackson ailesine katıldıMetal müzik dünyas1n1n en çok beenilen ve sayg1 duyulan gitaristlerinden biri olan Mick Thomson, Jackson ailesine kat1ld11n1 resmi olarak bu ay duyurdu. Sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip edilen ve merak edilen bu habere en çok gitaristin hayranlar1 sevindi.
Thomson, Jackson gitarlar1 ile balant1s1n1 _öyle anlat1yor;

Lise zamanlar1nda, ya_ad11m _ehirdeki gitar dükkan1nda Jackson gitarlar1n1 görüp, bunun adeta bir hayal olduunu dü_ünürdüm. Okulumu bitirdikten sonra nihayet bir Custom King V sipari_ ettim. Bu benim kusursuz gitar1md1. Bu gitarla pek çok konsere ç1kt1m; ilk albümümüzün kay1tlar1nda kulland1m. ^imdi, Jackson Custom Shop yap1mc1lar1n1n bana özel olarak ürettikleri gitarlar ile çalmaktan çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Jackson Custom Shop bölümü tam anlam1yla bir harika; istediiniz özellikler çerçevesinde size harika gitarlar yap1yorlar.
Yeni yap1lan Custom Double Rhoads ve Soloist modelleri, Thomsonun karanl1k ve dü_ük akortlu tonlar1n1 harika bir _ekilde yans1t1yor. Yeni gitarlar1 ile önümüzdeki günlerdeki turnelere ç1kaca1n1 belirten Thomson, Jackson ailesinde olmaktan gurur duyduunu söylüyor.